Provoz MŠ

Provozní doba Mateřské školy je 6:30 – 16:00.

Budova je otevřena v době od 6:30 do 8:00, od 11:30 do 12:30. Mimo tuto dobu zvoňte na příslušná oddělení.

Organizace dne:

I. třída Myšky

6:30 – 7:15 Scházení dětí ve I. třídě Myšek, hry dle přání a volby dětí

7:15 – 8:25 Hry dle přání a volby dětí

8:23 – 8:45 Hygiena, dopolední svačina

8:45 – 9:30 Řízená činnost dle výchovně vzdělávacího týdenního plánu

9:30 – 11:15 Pobyt venku

11:30 – 11:50 Hygiena, oběd

11:50 – 12:10 Odcházení dětí domů po obědě, příprava na spánek

12:10 – 14:00 Odpočinek

14:00 – 14:15 Oblékání, hygiena, odpolední svačina

14:15 – 16:30 Rozcházení dětí domů, příchod dětí z II.třídy, odpolední činnosti individuální i ve skupinách

 

II. třída Koťata

6:30 – 7:15 Scházení dětí ve třídě Myšek, hry dle přání a volby dětí, cílené činnosti individuálně i ve skupinách, volná hra dětí

7:15 – 8:30 Hry dle přání a volby dětí, cílené činnosti individuálně i ve skupinách, volná hra dětí

8:30 – 8:50 Ranní cvičení nebo pohybové hry

8:50 – 9:05 Hygiena, dopolední svačina

9:05 – 9:35 Řízená činnost dle výchovně vzdělávacího týdenního plánu

9:35 – 11:40 Pobyt venku

11:50 – 12:00 Hygiena, oběd

12:00 – 14:00 Příprava na spánek, odcházení dětí po obědě domů, odpočinek, náhradní klidné aktivity pro předškoláky

14:00 – 14:30 Oblékání, hygiena, odpolední svačina

15:15 – přechod dětí do třídy Myšek